ΣΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 99.8 ΜΗΖ

Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός

 
 
 
 

Πλωτός σταθμός παραγωγής ρεύματος στον Καρά Τεπέ - Ισχύος 80 MW

Άδεια παραγωγής για την λειτουργία πλωτού σταθμού παραγωγής ενέργειας με την καύση υγροποιημένου αερίου (FLNG), ονομαστικής ισχύος 80MW στη θέση Καρά Τεπέ στη Μυτιλήνη έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η εταιρεία FLNG RUS COMPANY LIMITED.

H άδεια παραγωγής που χορήγησε η ΡΑΕ αφορά εν πρώτοις την περίοδο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Λέσβου (αρχικά εκτιμάται μέχρι τα τέλη του 2027) και στη συνέχεια μέχρι τα τέλη του 2056.

Για την πρώτη περίοδο, μέχρι δηλαδή την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Λέσβου, η εταιρεία οφείλει να συνάψει με το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και τη λειτουργία του εργοστασίου του στα πλαίσια του Δικτύου αυτού.

Στη συνέχεια, για τη δεύτερη περίοδο, δηλ. μετά την διασύνδεση της Λέσβου το 2027, η εταιρεία οφείλει να συνάψει με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος και τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήματος και τη λειτουργία του σταθμού.

Η εταιρεία FLNG RUS COMPANY LIMITED εδρεύει στη Λευκωσία και στην Ελλάδα διατηρεί γραφεία στο Χαλάνδρι, με κύριο μέτοχο τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο. Είναι συνδεδεμένη με τη ρωσική Rusenergo LNG LLC, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη (σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία) πλωτών σταθμών LNG, με τη θυγατρική της, Rusenergo Marketing & Trading να οποία διατηρεί γραφεία σε Κύπρο, Γενεύη, Λονδίνο και Μόσχα. Τα στελέχη της FLNG RUS συγκεντρώνουν μεγάλη εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου, LNG και FLNG στη Ρωσία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Δυτική Αφρική, τη Μοζαμβίκη, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Δυτικό Καναδά.

Στόχος της εταιρείας είναι θέσει σε λειτουργία σειρά πλωτών σταθμών LNG στη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Κορέα και την Κίνα από το 2024, έχοντας ήδη εντοπίσει ενδιαφερόμενους αγοραστές.Η τεχνολογία FSRP που θέλει να χρησιμοποιήσει και για το σταθμό στη Λέσβο αναπτύχθηκε από κοινού με την Wison Engineering.